Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Responsable: Salvador Mujal Valls
NIF: 38119736L
Adreça postal: Passeig Vilanova, 54, 2n 2a, 08880 Cubelles
Telèfon: 681 195 276
Adreça electrònica: info@privadesa.cat 

Amb quines finalitats tractem les vostres dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre les consultes i els suggeriments.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades proporcionades es conservaran mentre no ens demani el cessament de l'activitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
El tractament de les vostres dades es fonamenta en l'interès legítim del responsable per atendre les consultes. 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Per al formulari de contacte, el responsable contracta el servei de Blogger a través de Google i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Més informació a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. 

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils. Salvador Mujal Valls deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. 

Com podeu exercir els drets?
Mitjançant un escrit adreçat a Passeig Vilanova, 54, 2n 2a, 08880 Cubelles adjuntant una fotocòpia del DNI. Disposem de models per exercir els drets. 

Mitjançant un escrit adreçat a info@privadesa.cat adjuntant una fotocòpia del DNI. Disposem de models per exercir els drets. 

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Avís legal
En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el lloc web www.privadesa.com és titularitat de Salvador Mujal Valls, amb adreça postal a Passeig Vilanova, 54, 2n 2a, 08880 Cubelles i número de NIF 38119736L.