Serveis de protecció de dades per a empreses

Punts clau en el Reglament General de Protecció de Dades:
  • Informar sobre el tractament de dades personals.
  • Obtenir el consentiment quan sigui necessari.
  • Elaborar el registre d'activitats de tractament.
  • Analitzar els riscos i aplicar mesures tècniques i organitzatives.
  • Permetre exercir els drets de manera senzilla.
  • Notificar els forats de seguretat.
  • Registrar les incidències.
  • Revisar els contractes amb tercers que tinguin accés a dades personals.
  • Verificar contínuament el compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades.