El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) s’aplica des del 25 de maig de 2018. Les empreses i entitats han d’adoptar les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions de l’RGPD.Notícies sobre la nova normativa europea de protecció de dades

Què es fa amb les meves dades personals? Cinc drets a tenir en compte amb la nova llei europea https://www.naciodigital.cat/noticia/147464/es/fa/amb/meves/dades/personals/cinc/drets/tenir/compte/amb/nova/llei/europea
Protecció de Dades recorda l'obligació de complir amb la normativa europea abans d'un any https://www.naciodigital.cat/noticia/133309/proteccio/dades/recorda/obligacio/complir/amb/nova/normativa/europea/abans/any

El nou reglament europeu de protecció de dades eliminarà el concepte de consentiment tàcit https://www.vilaweb.cat/noticies/el-nou-reglament-europeu-de-proteccio-de-dades-eliminara-el-concepte-de-consentiment-tacit/
Patronals i Cambres demanen una moratòria del Reglament General de Protecció de dades (RGPD) http://www.viaempresa.cat/economia/patronals-cambres-demanen-moratoria-rgpd_54006_102.html

Com m'afecta el nou reglament de protecció de dades personals? https://www.viaempresa.cat/l-expert/com-afecta-nou-rgpd_54089_102.html

Com afecta els comerciants el nou RGPD? https://www.viaempresa.cat/l-expert/expert-rgpd-afecta-comerciants_202963_102.html

Augmenten el 36% les reclamacions davant Protecció de Dades després del reglament de la UE https://eshowmagazine.com/noticias-de-actualidad/aumentan-36-reclamaciones-ante-proteccion-de-datos/